pharmargus ilaç araştırması ve üretim sanayi ve dış ticaret limited şirketi tüm tıbbi ürünleri için yan etki/advers reaksiyon bildirmek isterseniz, Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: (0 312 218 35 99) veya telefon aracılığı ile (0 850 200 77 76) veya aşağıda yer alan formu doldurup ileterek bildirebilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Kişisel verileriniz, KVKK mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca pharmargus ilaç araştırması ve üretim san. dış tic. ltd. şti. bünyesinde bulunan şirketlerle gerektiğinde paylaşılmasına, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine şirket tarafından aktarılmasına ve işlenmesine ilişkin aydınlatma metni vasıtasıyla tarafıma yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı, veri sorumlusu sıfatıyla pharmargus ilaç araştırması ve üretim san. dış tic. ltd. şti. bünyesinde bulunan şirketler tarafından kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı ve işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.